Thay đổi tư duy bán hàng – tư duy lãnh đạo đem đến thành công đột phá & câu chuyện 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL – PAUL YANKEY

Bí quyết kiếm 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL
Tháng Mười Một 18, 2016
ÔNG PAUL YANKEY ĐÃ KIẾM 400 TRIỆU USD/1 NĂM NHƯ THẾ NÀO?
Tháng Mười Một 20, 2016

Thay đổi tư duy bán hàng – tư duy lãnh đạo đem đến thành công đột phá & câu chuyện 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL – PAUL YANKEY

Thay đổi tư duy bán hàng – tư duy lãnh đạo đem đến thành công đột phá & câu chuyện 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL – PAUL YANKEY