Hoạt động cộng đồng

Tháng Mười Hai 1, 2016

CON ĐƯỜNG KHỞI NGHIỆP- STARTUP PATH

Ngày 29/10/2016 , Global Lifestyle & Business Network đã đồng tổ chức một buổi giao lưu offline có tên “A Challenge Journey” tại Dreamplex nhằm chia […]
Tháng Mười Một 18, 2016

Thay đổi tư duy bán hàng – tư duy lãnh đạo đem đến thành công đột phá & câu chuyện 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL – PAUL YANKEY

Thay đổi tư duy bán hàng – tư duy lãnh đạo đem đến thành công đột phá & câu chuyện 400 triệu USD của cựu giám […]
Tháng Mười Một 18, 2016

Bí quyết kiếm 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL

Chương trình ngày 02/10/2016: “Bí quyết kiếm 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL”