Community Activities

November 18, 2016

Bí quyết kiếm 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL

Chương trình ngày 02/10/2016: “Bí quyết kiếm 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL”
September 25, 2016

Thay đổi tư duy bán hàng – tư duy lãnh đạo đem đến thành công đột phá & câu chuyện 400 triệu USD của cựu giám đốc bán hàng DELL – PAUL YANKEY

Thay đổi tư duy bán hàng – tư duy lãnh đạo đem đến thành công đột phá & câu chuyện 400 triệu USD của cựu giám […]